තැපැල් ඇමරිකාව, දකුණු පන්තියේ රෝහල, කේප්

නැවේ උෂ්ණත්වය ට්රැකර්

මෙම කැපී පෙනෙන, ලිපි ද්රව්ය සංවේදකයමෙම වෙබ් අඩවිය, මත පිහිටා විශේෂ පපකාරී, ස්වයංක්රීයව සම්ප්රේෂණය ජල උෂ්ණත්වය දත්ත. මෙය වඩාත් නිවැරදි හා යාවත්කාලීන දත්ත. අපේ සංවේදකය පියවර මීටර් ක් එක් එක් සඳහා නිවැරදි මිනුම් ජල උෂ්ණත්වය මට්ටමේ දී ස්ථාපනය සතුටක් බෝට්ටු. දත්ත ලබන සෑම පැය විට නැව නැංගුරම් ලා. ටැප් වතුර මත උෂ්ණත්වය මිනුම් ස්ථානයේ. නැවේ මාර්ගය මත දිස් වේ ප්රස්තාරය ලෙස පහත සඳහන් ස්ථාන. මත ක්ලික් කරන්න මොහොතේ ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා උෂ්ණත්වය හා මිනුම් කාලය. නාල එම සලකුණු සමග මුරපොලක් ස්වයංක්රීයව යාවත්කාලීන වන විට මෙම ලේබලය බවට පත් වෙයි අලුත් එකක්. අධීක්ෂණය අතර පොළොව මතුපිට, අට්ටි කාලගුණ චන්ද්රිකා පියාසර, සලකුණු සමග යාවත්කාලීන චන්ද්රිකා දත්ත අවසානයේ පෙන්වන්න උෂ්ණත්වය සැණරුව. බව කරුණාවෙන් සලකන්න තොරතුරු දිනැති අතීතයේ දී හා පැරණි දත්ත බවට පත්ව ඇති බව මහ මග පෙන්වීමක්.

මෙන්න එය ගත වනු පැය ක් පමණ ලෙස, ආකර්ෂණය යාවත්කාලීන කර නැත.

වාර්තාව මෙම සන්ධිස්ථානීය.
ගේ දැන කරමු චැට් යුගල ලියාපදිංචි නොදී නිදහස් සීමා වීඩියෝ චැට් සමඟ අමුත්තන් ගැහැණු හොඳම චැට් මිනිසෙකු සොයමින් සඳහා බරපතල සම්බන්ධය ආලය ගැහැණු වීඩියෝ චැට් සමග යාලුවනේ සමඟ අමුත්තන් ඔබ හමුවීමට ඡායාරූප ආලය