හැඳින්වීම ඡායාරූප

ඡායාරූප ක්රියාවලිය අල්ලා ආලෝක කිරණ මත ආලෝක සංවේදී පටිගත මධ්ය (උදාහරණයක් ලෙස, චිත්රපට හෝ ඩිජිටල් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය)මේ ලෙස දැක ගත හැකිය, ඉලක්ක දෙකක්: දුසිම් ගනනක් ඇත, විවිධ වර්ගයේ ඡායාරූප. සමහර ප්රදේශවල අවශ්ය විශේෂ දැනුම (උදාහරණයක් ලෙස, විද්යාත්මක ඡායාරූප), නමුත් සියලුම දෙනා පාහේ ඡායාරූප ඇතුළත් එම මූලික මූලධර්ම ලබා ගැනීම සඳහා පැහැදිලි රූප කාච හරහා හා මත අවධානය යොමු පටිගත මධ්ය. එහි ද බොහෝ වර්ගයේ කැමරා. වෘත්තීය ඡායාරූප ශිල්පීන්, උදාහරණයක් ලෙස, තෝරා කැමරා විවිධ කටයුතු සඳහා. වඩාත් ජනප්රිය වර්ගය කැමරාව අල්ලා සඳහා උසස් තත්වයේ රූප තනි-කාච ප්රතීකයක් කැමරාව (ශ්රී ලංකා දුම්රිය සේවය). ඔබ කැමති නම්, ඔබ ඡායාරූපකරණය, ඔබ බොහෝ විට අවශ්ය ප්රතීකයක් කැමරාවක්. සාම්ප්රදායික ඡායාරූප හා භාවිතය සිනමාකරණය ලෙස පටිගත මධ්ය වන රසායනික ක්රියාවලියක්. නූතන ඡායාරූප දැඩි අවධානය යොමු ඩිජිටල් ඡායාරූපකරණය, වන ඉලෙක්ට්රොනික ක්රියාවලිය. වර්ග දෙකම සඳහා ඡායාරූපකරණය, මූලික ක්රියාවලිය සමාන ලෙස පෙන්වා ඇති මෙම (සරල) කැමරාව රූප සටහන: ප්රධාන කොටසක් කැමරාව වේ දෘෂ්ය අංගයක්, එනම්, කාච. අරමුණ කාච අල්ලා ගැනීමට මෙම සිද්ධිය ආලෝකය කිරණ හා වංගුව ඔවුන් පිහිටුවීම, පැහැදිලි රූපයක් මත පටිගත මධ්ය. කාච ව්යුහය ප්රමාණය තීරණය ආලෝකය හා විශාලනයක් නිසා රූපය. තේරුම් ගැනීමට ඡායාරූප, ඔබ තේරුම් ගැනීමට අවශ්ය කාච. වැනි සියලු ආකාරයේ කලා, හොඳ ඡායාරූප සමඟ එන සිරිතකි. දැන කැමරාව දැන, ප්රතිරූපය සංයුතිය හා වෛද්යවරියක්.
චැට් සමග ගැහැණු ලියාපදිංචි තොරව වීඩියෝ චැට් කාමර ආලය ආලය අඩවිය වීඩියෝ චැට් ගැහැණු ගැහැනු ළමයින් සමඟ අමුත්තන් ඔබ හමුවීමට වැඩිහිටි ආලය ලියාපදිංචි ගැහැණු ආලය සේවා වීඩියෝ චැට් කාමර වෙබ් අඩවිය වීඩියෝ සමඟ අමුත්තන් ආලය